Kwalifikowana Pieczęć Elektroniczna

Kluczowe korzyści biznesowe

Rozwiązanie pod klucz
do pieczętowania elektronicznego

Pieczęć elektroniczna jest uznanym w całej Unii Europejskiej narzędziem służącym do pieczętowania dokumentów przez osoby prawne: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i instytucje publiczne. Jest to usługa zaufania, która gwarantuje integralność oraz autentyczność pochodzenia danych, z którymi jest powiązana. Pieczęć elektroniczna jest dla osób prawnych odpowiednikiem podpisu elektronicznego dla osób fizycznych.

SIGNIUS oferuje kompletne rozwiązanie, które umożliwia pieczętowanie ponad 30 milionów dokumentów na godzinę w pełni lokalnym modelu wdrażania (on-premise): Qualified Local Mass Sealing (QLMS) – usługa w pełni zgodna z europejskim rozporządzeniem eIDAS.

SIGNIUS Seal to jedyne kwalifikowane rozwiązanie do pieczętowania elektronicznego oparte na modelu licencyjnym bez ograniczeń ilościowych i możliwością wdrożenia w siedzibie klienta (on-premise).

Obszary zastosowań

Możliwości zastosowania pieczęci elektronicznej

 • Faktury elektroniczne, rachunki, potwierdzenia zamówień i dostawy towaru
 • Dokumentacja masowa np. powiadomienia, wyciągi bankowe, polisy itp.
 • Powiadomienia urzędowe, poświadczenia, certyfikaty, świadectwa
 • Dokumenty prawne (np. akty prawne)
 • Oficjalne dokumenty firmowe
 • Korespondencja elektroniczna
 • Inteligentne skanowanie z potwierdzeniem integralności dokumentów
 • Uwierzytelnianie przy uzyskiwaniu dostępu do serwisów finansowych zgodnie z nową europejską dyrektywą w sprawie usług płatniczych PSD2

Przyspiesz cyfryzację i zrezygnuj z papieru dzięki kwalifikowanemu rozwiązaniu do pieczętowania dokumentów zgodnemu z eIDAS.

Dlaczego SIGNIUS Seal?

 • Umożliwia masowe pieczętowanie do 30 milionów podpisów na godzinę na najwyższym poziomie automatyzacji

 • Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i integralności podpisanych dokumentów
 • Zapobiega oszustwom i fałszowaniu tożsamości korporacyjnej
 • Wspiera i przyspiesza transformację cyfrową
 • Pozwala na znaczną oszczędność kosztów i czasu dzięki automatyzacji i oszczędności papieru (bez drukowania, fizycznej dystrybucji i archiwizacji)
 • Wspiera ochronę środowiska – pozwala Twojej firmie zrezygnować z papieru i stać się przyjazną dla środowiska

 • Umożliwia Twojej organizacji wymianę słabo wydajnych kart i czytników
 • Działa niezależnie od dostawców usług zaufania (QTSP)

 • Umożliwia pieczętowanie dokumentów bez opłat wolumenowych pobieranych przez Trust Service Provider

 • Konfiguracja lokalna gwarantuje najwyższy poziom prywatności i zgodność z RODO
 • Certyfikowane przez eIDAS i w pełni bezpieczne urządzenie do generowania pieczęci kwalifikowanej (QSCD)

 • Oferuje szerokie wsparcie dla różnych systemów zarządzania dokumentami, CRM i ERP
 • Gwarantowana niezwykle elastyczna integracja z istniejącymi rozwiązaniami do obsługi podpisów

 • Pełna zgodność z prawem w UE i poza nią
 • Archiwizacja długoterminowa i kwalifikowany znacznik czasu dostępne na żądanie
blank

Zamów BEZPŁATNE DEMO

Dowiedz się, jak kwalifikowana pieczęć elektroniczna może wesprzeć Twój biznes i zdigitalizować procesy w Twojej firmie. Wypełnij ten krótki formularz – doradzimy i zademonstrujemy nasze rozwiązanie podczas 30-minutowego spotkania online. Porozmawiajmy!